Gerrit II Hofmans (4)

Rotterdam

Het eerste kind van Gerrit en Klazien werd ruim tien maanden na de huwelijksvoltrekking geboren, een zoon. Hij werd Wilhelmus Hendrik genoemd, naar zijn grootvader. Opvallend is het katholieke accent: Wilhelmus in plaats van Willem; ik kom erop terug.

De kleine Wilhelmus zou niet lang leven: hij stierf op 20 juni 1865, nog geen 9 maanden oud.

Een half jaar later, op 15 december 1865, werd een tweede zoon geboren: Hendrikus Adrianus Josephus (Henk), vernoemd naar zijn andere grootvader, Hendrikus Adrianus Houtman (met Josephus als toegift). Deze zoon zou in leven blijven. Zijn achterkleinzoon Henk Hofmans doet, net als ik, al jaren onderzoek naar zijn/onze voorouders; je vindt zijn Stamboom Hofmans hier.

[18 maart 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

Gerrit II Hofmans (3)

Rotterdam

Tien dagen na de overname van de zaak van Foobelens, exact op zijn 22e verjaardag, trouwde Gerrit Hofmans met Clasina Christina Houtman (21). De vader van Christina was ‘vischverkooper’ en volgens mijn neef Henk Hofmans (achterkleinzoon van de broer van mijn grootvader) zat er geld bij deze familie. Dus wellicht heeft de oude Houtman geprobeerd het huwelijk van Gerrit en zijn dochter een vliegende start te geven.

Gerrit had in ieder geval grootse plannen. In januari 1864 betrok hij een nieuwe winkel.

1864.01.10 - NRC

Het leven lachte hem toe. Eindelijk zelfstandig, eindelijk vrij!

[17 maart 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

Gerrit II Hofmans (2)

Rotterdam

Op 1 oktober 1863 verscheen de volgende advertentie in de NRC.

1863.10.01 - NRC

Nicolaas Petrus Foobelens was drie weken eerder overleden. Ik stel mij zo voor dat Gerrit zich al vóór zijn militaire diensttijd had bekwaamd als schoenmaker, en dat hij in de loop van 1863 in de ‘affaire’ van Foobelens was komen werken. Dat soort ondernemingen waren meestal eenmanszaken, maar waarschijnlijk was Foobelens al enige tijd ziek en konden hij en zijn vrouw wel enige assistentie gebruiken.

Intussen rijst de vraag waar het geld voor deze overname vandaan was gekomen.

[16 maart 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.