Gerrit Hofman (4)

Rotterdam

Adriana en Willebrord Hofman

Gerrit Hofman – de oudere broer van mijn betovergrootvader Willem Hendrik Hofmans – was getrouwd met Pietertje van Muijden en kreeg met haar vijf kinderen, van wie er slechts twee overleefden: Adriana en Willebrord Hofman. Toen vader Gerrit overleed, waren deze kinderen 5,5 en bijna 3 jaar oud.

Tien jaar later overleed ook hun moeder. Beide kinderen kwamen daarna terecht in het RC Weeshuis aan de Schiedamschedijk. Hoe het hen daar is vergaan en hoe lang zij daar zijn gebleven, is vooralsnog niet duidelijk, maar er zijn geen aanwijzingen dat hun oom Willem Hendrik zich op enigerlei wijze over hen heeft ontfermd.

Ook hun verdere leven is slechts fragmentarisch te reconstrueren, doordat zij nauwelijks sporen in het Bevolkingsregister hebben nagelaten.

Van Adriana hebben we alleen een lijstje adressen: Coolsingel 65, Van Oldenbarneveldtstraat 116, Crispijnlaan 84, Aert van Nesstraat 122, Tuindersstraat 27 en Aert van Nesstraat 110. Geen van deze huizen bestaat nog.
En verder kennen we haar beroep: ‘DB’ (dienstbode).

Ook van Willebrord kennen we een aantal adressen: Hoogstraat 192, Haagscheveer 32, Crispijnlaan 84, Aert van Nesstraat 122 en Aert van Nesstraat 110. Op de laatste drie adressen woonde hij dus bij Adriana.
Over een beroep is niets bekend.

Willebrord overleed op 15 september 1902, bijna 55 jaar oud.

1902.09.15 Overlijden Willebrordus Johannes Machiel
Op heden den vijftienden September negentien honderd twee zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen: Jacob Hendrik Bom, oud negenenveertig jaren, van beroep lijkbezorger en Leonardus Gerardus Boogers, oud achtenzestig jaren, van beroep behanger beiden alhier wonende, welke ons hebben verklaard, dat op den dertienden dezer, des namiddags te elf uur, in een huis aan de Aert van Nesstraat alhier is overleden: Willebrordus Johannes Machiel Hofman, oud vierenvijftig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, zoon van Gerardus Hofman en Pietertje van Muijden, beide overleden. Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de aangevers. [Volgen handtekeningen].

Adriana bleef nog bijna twaalf jaar in de Aert van Nesstraat wonen. Op 19 augustus 1914 vertrok zij naar het Sint Luduinagesticht in Schiedam, waar zij op 31 maart 1919 zou overlijden. Zij was bijna 74 jaar oud geworden.

BR 1880 Adriana (2)

Adriana en Willebrord trouwden geen van beiden en hadden geen van beiden kinderen.

En zo stierf de Hofman-tak van onze familie geruisloos uit.

[4 augustus 2018]

Vervolg; zie ook hier.

Naar Inhoud.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: