Dussense tak (1)

Dussen

Antonie Hofmans (1)

Antonie Hofmans, de oudste zoon van Gerrit I Hofmans en Johanna van der Pluijm, werd geboren in Dussen op 7 of 8 oktober 1770.

1770.10.08 Antonie I Doop-A
Octava Octobris | Bap: est Antonius filius legitimus Gerardi Hofmans et johannae Van Der Pluijm Conjugum. Susceptores Sunt Antonius Van der Pluijm et johanna Lijnsvelt. Acht oktober [1770]| Ged[oopt] is Antonie wettige zoon van Gerrit Hofmans en Johanna van der Pluijm echtgenoten. Getuigen zijn Antonie van der Pluijm en Johanna Lijnsvelt.
Antonie werd vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde, die ook optrad als peter.

Antonie was pas 18 toen zijn vader overleed. Hij had één zus Cornelia (19) en twee jongere broers Pieter (11) en Willem (bijna 2) en het ligt voor de hand dat hij voorlopig de kostwinner van het gezin was.
Misschien is dat (mede) een verklaring voor het feit dat hij zo laat trouwde. Dat gebeurde in 1817, toen hij inmiddels 46 jaar was; zijn bruid, Adriana van Diepenbroek, was 24.*

Antonie en Adriana hadden een vruchtbaar huwelijk; zij kregen in twintig jaar tijd niet minder dan veertien kinderen – tien zonen, vier dochters.

Van zeven van hun kinderen staat min of meer vast dat zij jong zijn overleden, van verschillende andere weten we niet goed hoe het hen in het leven is vergaan, en van een paar van hen weten we wat meer.

Een van de tien zonen, Henricus (1822-1865), trok naar de pas drooggelegde Haarlemmermeer, trouwde daar en stichtte een nieuwe tak, die nog altijd groeit en bloeit.
Een tweede zoon, Cornelis (1834-1896), bleef in Dussen wonen, en zette daar de Dussense tak voort.

In zowel de huwelijks- als de overlijdensakte staat bij Antonius als beroep vermeld: ‘arbeider’; vermoedelijk betekent dat in de praktijk ‘landarbeider’. Ook van Henricus en Cornelis weten we dat zij landarbeiders waren.

Net als zijn vader stierf Antonie geruime tijd vóór zijn vrouw en liet hij een gezin met deels zeer jonge kinderen na, variërend van 19 tot anderhalf jaar oud.

1837.06.20 Antonie I Overlijden-A
In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-dertig, den een en twintigsten der maand Junij om Zeven ure des namiddags verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand, der gemeente Dussen, provincie Noord-Braband, Adriaan van Dinteren, van beroep landman oud een en vijftig jaren, kennis van den overledenen; en Theodorus de Wit van beroep bakker oud negen en dertig jaren, kennis van den overledenen, beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben, dat Antonie Hofmans van beroep arbeider oud zes en zestig jaren geboren te Dussen provincie Noord braband wonende te Dussen Zoon van Gerrit Hofmans en van Johanna van der Pluijm beide overleden echtgenoot van Adriana van Diepenbroek, arbeidster wonende te Dussen is overleden binnen deze gemeente, op Dinsdag den Twintigsten der maand Junij dezes jaars om zeven ure des avonds en hebben, na dat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend. [Volgen de handtekeningen].
Adriana overleefde haar man bijna 37 jaar; zij overleed in 1874.

__________
* De huwelijksakte beslaat twee volle pagina’s; eventuele geïnteresseerden stuur ik gaarne een scan.

[15 juni 2018]

Vervolg.
Vorige aflevering.

Naar Inhoud.

 

9 gedachten over “Dussense tak (1)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: