Pieter II Hofmans (4)

Rotterdam

Binnenschipper

De geboorteakte van zoon Willem Hendrik (1812) is het eerste document waaruit het beroep van Pieter II Hofmans blijkt: binnenschipper.

Dat verklaart hoe Pieter uit Dussen in Rotterdam terecht is gekomen. Het land van Altena was een agrarisch gebied waarin al eeuwen voor de markt werd geproduceerd. De producten (vooral zuivel en vlees) werden via het water vervoerd naar steden als Dordrecht en Rotterdam, vanwaar ze eventueel verder werden gedistribueerd. Juist tijdens de Franse tijd, toen de overzeese handel min of meer stagneerde, bloeide in Nederland de agrarische sector. Binnenschipper was toen dus een beroep met perspectief.

Overigens was Pieter hooguit een kleine ondernemer; hij komt niet voor in de Rotterdamse adresboeken, terwijl daarin wel verschillende andere schippers worden vermeld.

In 1834 trouwde Willem Hendrik, inmiddels 21 jaar oud, in Den Haag met Helena Lindeman (mijn betovergrootmoeder). In de huwelijksakte staat opnieuw het beroep van Pieter Hofmans vermeld: schuitevoerder.

Het Woordenboek der Nederlandse Taal (WNT) vermeldt over dit beroep: ‘Iemand die een schuit voert, t.w. die er zijn beroep van maakt er vrachten mede te vervoeren, vroeger te Amsterdam bepaaldelijk iemand die met zijn schuit vrachten binnen de stad of naar schepen vervoerde.’ Het lijkt er dus op dat Pieter, op dat moment 56 jaar oud, zijn beroep dichter bij huis uitoefende.

Pieter overleed vijf jaar later, in het Stedelijk Gasthuis. In de akte wordt hij vermeld als schippersknecht. Uit de archieven van de successiebelasting blijkt dat hij ‘in behoeftige omstandigheden is overleden; immers niet blijkt eenige roerende of onroerende goederen te hebben nagelaten.’

 

1839.06.25 Overlijden-A
In het jaren duizend achthonderd negenendertig den zesentwintigsten Junij compareerden voor ons lid van het Plaatschl Bestuur der stad Rotterdam benoemd ambtenaar van de Burgerlijken Stand | Bastiaan van Duijl, oud vijfenzestig jaren Binnenvader* | Evert de Roo, oud dertig jaren knecht curerend [ziekenverzorger] in het Gasthuis | dewelken verklaarden dat den vijfentwintigsten dezer des avonds ten zes uur in het Gasthuis is overleden | Pieter Hofman, oud negenenvijftig jaren zes maanden en achttien dagen, Echtgenoot van Maria Molemans, zijnde geweest schippersknecht geboren te Dussen en gedomicilieerd alhier | Zoon van wijlen Gerrit Hofman en van wijle Johanna van der Pluim, beiden te Dussen overleden. | En hebben de declaranten deze acte na voorlezing nevens ons geteekend. [Volgen de handtekeningen].
Maria Molemans overleefde haar man ruim vijf jaar; zij overleed op 22 december 1844, eveneens in het Stedelijk Gasthuis.

* Voor de dagelijkse leiding [van een gasthuis] benoemden de regenten een binnenvader die toezicht hield op de gebouwen, het personeel en het ziekenbezoek.
Bron Wikepedia.

[14 juni 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

3 gedachten over “Pieter II Hofmans (4)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: