What’s in a name? (2)

In alle vier de documenten die ik bij mijn eerste stukje over Pieter II Hofmans heb weergegeven, wordt de familienaam gespeld als ‘Hofmans’, maar in de doopakten van zijn twee zonen Gerrit en Willem ontbreekt de slot-s. Ik schreef daar al over in een eerder stukje.

Zoon Willem is vermoedelijk kort na zijn geboorte overleden, maar Gerrit bleef in leven, trouwde en kreeg kinderen. En in álle documenten waarin hij wordt vermeld, staat zijn naam gespeld zonder s. Bovendien ondertekent hij ook met ‘G Hofman’, zoals op onderstaande geboorteakte duidelijk is te zien.

1842.07.06 Geboorte Maria Adriana Gerdina
Op heden den Zesden Julij Achttien honderd Twee en Veertig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen: Gerardus Hofman van beroep winkelier, oud drieendertig jaren, wonende halve maanstraat E 407 welke ons heeft verklaard dat op den Zesden dezes des voormiddags ten zes ure, ten zijnen huize is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem declarant en Petronella van Muijden deszelfs huisvrouw van beroep zonder, wonende mede aldaar welk kind zal genaamd worden Maria Adriana Gerdina. De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Hofman van beroep zonder, oud dertig jaren, wonende hang D 49 en van Gerrit Goebertus van beroep bestelder, oud drieentwintig jaren, wonende halve maanstraat E 479. En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader getuigen en ons is ondertekend. [Volgen de handtekeningen].
We zien overigens dat Gerrit niet de enige was; ook onze betovergrootvader Willem Hendrik ondertekende met ‘Hofman’.

[13 juni 2018]

Wordt vervolgd.

Eén gedachte over “What’s in a name? (2)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: