Dode takken I (1)

Dussen-Waspik-Rotterdam

Willem Hofmans

Willem Hofmans was de derde zoon van Gerrit I Hofmans en de jongste broer van Antonie I en Pieter II. Hij werd geboren in Dussen in 1787; zijn zus Cornelia (18) en Antonie I (16) stonden peet bij zijn doop.

1787.03.21 Willem Doop-A
vigesima prima martii baptizatus est wilhelmus filius legitimus gerardi hofmans et joannæ van der pluijm conjugum. susceptores* sunt antonius hofmans et cornalia hofmans. Op eenentwintig maart is gedoopt Willem, wettige zoon van Gerrit Hofmans en Johanna van der Pluijm. Doopheffers* zijn Antonius Hofmans en Cornelia Hofmans.

Willem was nog geen 2 toen zijn vader overleed. Voor de rest weten we niets over hem tot 20 oktober 1821. Op die dag trouwde hij in Waspik met Maria Theresia de Zeeuw. Blijkens de huwelijksakte (waarvan hier alleen het begin is weergegeven) was hij toen schippersknecht.

1821.10.20 - Huwelijksakte (1)-A
In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den twintigsten der maand october ten negen ure des voormiddags, zijn voor ons Schout, Beambte van den Burgerlijken Staat der Gemeente van Waspik, Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Wilhelmus Hofmans jongman oud vierendertig Jaren, geboren te Dussen, den eenentwintigsten der maand Maart des Jaars Zeventienhonderd Zevenentachtig en uitoefenende het bedrijf van Schippersknegt wonende te Waspik, ten aanzien der Nationale Militie, blijkens Certificaat afgegeven door den Heer Gouverneur der Provincie NoordBraband vrijgesteld. Zoon van Gerrit Hofmans overleden en van Johanna van der Pluijm insgelijks overleden. En ter andere zijde Maria Theresia de Zeeuw oud negenentwintig Jaren, geboren te Raamsdonk, den negenden der maand Maart des Jaars Zeventienhonderd tweeennegentig, wonende te Waspik, van beroep zonder. Dochter van Adriaan de Zeeuw overleden, en van Adriana van Son rentenierster woonende te Waspik welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, waarvan Huwelijks-Afkondigingen in deze Gemeente, zonder eenige verhindering zijn geschied, te weten: de eerste Zondag den zevenden october en de tweede Zondag daaraanvolgende den veertienden derzelve maand october Achttienhonderdeenentwintig.

Negen maanden later werd een zoon geboren: Gerrit, vernoemd naar zijn grootvader. Het kind zou slechts vijf maanden oud worden.
Opmerkelijk is dat Willem in zowel de geboorte- als de overlijdensakte (en ook later) als schipper wordt vermeld.

Op 8 februari 1825 volgde een tweeling: Gerardus en Adrianus (vernoemd naar zijn grootvader van moederszijde). Adriaan bleef in leven, maar de tweede Gerrit/Gerardus overleed eveneens binnen een half jaar.
Nog dramatischer wellicht was het overlijden van Adriana vijf dagen eerder.
De twee sterfgevallen werden op dezelfde dag aangegeven en zijn vastgelegd in twee opeenvolgende akten.

Waarschijnlijk woonden Maria Theresia en Willem in bij haar moeder, en bleef Willem daar na haar dood ook wonen. Adriana van Son overleed echter al in 1828. Wat er daarna gebeurde, is onbekend.

Willem zou niet hertrouwen. Hij overleed in 1849 in Rotterdam, 62 jaar oud. Adriaan was toen 24.  Vader en zoon zijn kennelijk op enig tijdstip naar Rotterdam verhuisd; wanneer dat is gebeurd, is niet duidelijk.

__________
* Het Latijnse woord susceptores betekent letterlijk optillers. Ik heb de term tot nu toe vertaald met getuigen, maar inmiddels ben ik gestuit op het prachtige woord doopheffers; dat houden we er verder in.

[22 juni 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

4 gedachten over “Dode takken I (1)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: