Gerrit Hofman (2)

Rotterdam

Commies

Een klein jaar na de dood van Maria kregen Pietertje en Gerrit een tweede kind – Petrus Johannes Machiel – maar ook dit kind zou niet in leven blijven. En blijkens de geboorteakte was Gerrit opnieuw in between jobs.

Daarna leek het geluk te keren. Op 26 april 1845 werd opnieuw een dochter geboren – Adriana Maria (1845) – en deze bleef in leven.
Bovendien had Gerrit (weer) een baan: op de geboorteakte staat hij vermeld als commies en beide getuigen zijn collega-commiezen.

1845.04.26 Geboorte Adriana Maria
Op heden den Achtentwintigsten april Achttien honderdvijf en Veertig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen: Gerardus Hofman van beroep commies, oud zesendertig jaren, wonende Goudscheweg P 78 welke ons heeft verklaard dat op den zesentwintigsten dezer des voor middags ten vijf ure, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem declarant en Pietertje van Muijden, van beroep zonder, wonende mede aldaar, deszelfs huisvrouw, welk kind zal genaamd worden Adriana Maria. De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Poll, van beroep commies, oud zesendertig jaren, wonende hovenierslaan O 19 en van Daniel Dekker van beroep commies, oud veertig jaren, wonende hovenierslaan O 19. En hebben Wij hiervan akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader, getuigen en ons is onderteekend. [Volgen de handtekeningen].
Wat was een commies? Die term heb ik altijd geassocieerd met de belastingdienst, maar hij blijkt een bredere betekenis te hebben gehad; een commies was een administratieve ambtenaar van middelbare rang. Kortom, een opmerkelijke carrièresprong.

Na Adriana werd weer een zoon geboren – Willebrordus Johannes Machiel (1847) – die eveneens in leven bleef.

In hetzelfde jaar wordt Gerrit – voor het eerst en voor het laatst – vermeld in het Rotterdamse adresboek, min of meer toevallig op dezelfde pagina als zijn broer Willem Hendrik.

1847 Adresboek

In 1849 werd opnieuw een zoon geboren, Petrus Antonius.

Daar bleef het bij; Gerard overleed op 7 oktober 1850, 42 jaar oud.

Drieënhalve week later overleed ook de kleine Pieter.

Moeder Pietertje van Muijden (36) bleef achter met twee kinderen van vierenhalf en nog geen drie jaar oud.

[22 juli 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

Eén gedachte over “Gerrit Hofman (2)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: