Gerrit Hofman (1)

Rotterdam

Hofman zonder s

De oudste zoon van Pieter Hofmans en Maria Molemans werd op 17 september 1808 gedoopt als Gerardus Hofman. Deze spelling van de familienaam (zonder slot-s) is daarna consequent aangehouden in alle documenten die op hem betrekking hebben.

Gerrit trouwde op 4 mei 1842 met Pietertje van Muijden, dienstbode.

1842.05.04 Huwelijk Gerardus & Pietertje-A
In het jaar Een duizend achthonderd tweeenveertig den vierden mei compareerden voor ons, lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd ambtenaar van den Burgerlijken Stand, Gerardus Hofman, oud drieëndertig jaren, zonder beroep, meerderjarigen zoon van wijlen Petrus Hofman, en van Maria Molemans, zonder beroep, wonende de eerste en laatste in deeze Stad. En Pietertje van Muijden, oud zevenentwintig jaar, dienstbode, meerderjarige dochter van wijle Arijaantje van Muijden…

Blijkens de huwelijksakte was Gerrit op dat moment zonder beroep. Niet bepaald een ideale uitgangssituatie voor een huwelijk, maar de verklaring ligt voor de hand: Pietertje was hoogzwanger en baarde twee maanden later een dochter, Maria Adriana Gerdina.

1842.07.06 Geboorte Maria Adriana Gerdina
Op heden den Zesden Julij Achttien honderd Twee en Veertig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen: Gerardus Hofman van beroep winkelier, oud drieendertig jaren, wonende halve maanstraat E 407 welke ons heeft verklaard dat op den Zesden dag en des voor middags ten zes ure, is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit hem declarant en Petronella van Muijden deszelfs huisvrouw, van beroep zonder, wonende mede aldaar, welk kind zal genaamd worden Maria Adriana Gerdina. De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Hofman, van beroep zonder, oud dertig jaren, wonende hang D 49 en van Gerrit Goebertus van beroep bestelder, oud drieentwintig jaren, wonende halve maanstraat E 479. En hebben Wij hiervan akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader, getuigen en ons is onderteekend. [Volgen de handtekeningen].
In de geboorteakte van Maria staat Gerrit nu vermeld als winkelier.

Een aardig detail is dat broer Willem Hendrik bij de aangifte optrad als getuige (en daarbij solidair als Hofman ondertekende). Overigens was Willem Hendrik op dat moment geenszins zonder beroep; hij was sinds ruim een jaar bode bij het begrafenisfonds Tot aller Welzijn.

De kleine Maria zou niet lang leven; zij overleed een maand en drie dagen na haar geboorte.

[20 juli 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

 

5 gedachten over “Gerrit Hofman (1)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: