Dode takken I (2)

Rotterdam

Adriaan Hofmans

Willem Hofmans (1787-1849) woonde en werkte lange tijd in Waspik, maar verhuisde op enig moment naar Rotterdam, samen met zijn enige zoon Adriaan (1825).

Deze Adriaan Hofmans trouwde in 1859 met Johanna Maria Snijders (1824), die hij ongetwijfeld uit Waspik kende.

1859.02.23 Huwelijk Adrianus Hofmans & Johanna Maria Snijders-A
Op heden den zesentwintigsten october Achttien honderd Negen en Vijftig, zijn voor mij Lid van het Plaatselijk Bestuur van Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente verschenen, ten einde hun onderling en wederzijds met vrije toestemming beraamd Huwelijk te doen voltrekken: Adrianus Hofmans oud vijfendertig jaren, zeeman geboren te Waspik en wonende alhier, meerderjarige zoon van wijlen Willem Hofmans en van wijlen Theresia de Zeeuw en Johanna Maria Snijders oud zesendertig jaren, kapster, geboren te Waspik, meerderjarige dochter van wijlen Antonie Snijders en van Johanna Weterings, zonder beroep, de eerste en laatste wonende alhier. […]. En heb ik hiervan opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing door mij Ambtenaar is geteekend nevens de partij ten eenre en getuigen, hebbende de partij ten andere zijde verklaard de schrijfkunst niet te hebben geleerd. [Volgen de handtekeningen (de handtekening ‘Hoffmann’ is van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand)].
Het echtpaar kreeg drie kinderen.

Adriaan deed zelf aangifte van de oudste, Johannes Adrianus (1861). Het gezin woonde toen op Bolwerk 1-10.
Het kind stierf na twee maanden en één week.

Ruim een jaar later werd een tweede kind geboren, dat eveneens Johannes Adrianus werd genoemd. Nu werd de aangifte gedaan door de vroedvrouw. De bevalling had plaatsgevonden ‘in een schip liggende in de Leuvehaven’ en de vader was ‘door afwezenheid buiten de stad verhinderd aangifte in persoon te doen.’

Opnieuw een jaar later werd een dochter geboren: Theresia Wilhelmina. De aangifte werd gedaan door dezelfde vroedvrouw, maar het gezin woonde nu weer aan de wal, in de Raamstraat. Adriaan was opnieuw afwezig.
Dit kind werd niet ouder dan anderhalve maand.

Adriaan wordt in de meeste akten zeeman genoemd; in één akte wordt hij zelfs vermeld als derde waak (= derde stuurman).
Daarnaast werkte hij kennelijk ook op de binnenvaart, want in sommige akten wordt hij schipper of varensgezel genoemd.

Adriaan overleed in 1888, 63 jaar oud, ‘in een huis aan den Schiedamschendijk’.

1888.04.18 Overlijden Adrianus Hofmans-A
Op heden den negenden April achttien honderd acht en tachtig, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen: Dirk Leeflang oud zesenveertig jaren, van beroep bedienaar en Abraham Zwart oud zevenenveertig jaren, van beroep bode, beiden alhier wonende, geen verwanten van natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den achtsten dezes des namiddags ten twee ure, in een huis aan den Schiedamschendijk alhier, is overleden: Adrianus Hofmans in den ouderdom van drieenzestig jaren, geboren te Waspik, wonende alhier, varensgezel, echtgenoot van Johanna Maria Snijders, zoon van Willem Hofmans en Theresia de Zeeuw, beiden overleden. En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers. [Volgen de handtekeningen].
Johanna Snijders overleefde hem tien jaar; zij stierf in 1898, 76 jaar oud.

Hoe het met Johannes is afgelopen, is niet duidelijk. Ik heb geen enkel levensteken van hem kunnen vinden, evenmin een bericht van zijn overlijden. Er is alleen een vage aantekening in het Bevolkingsregister die suggereert dat hij in 1867 zou zijn overleden.

Het ziet er dus naar uit dat de tak van Willem Hofmans is uitgestorven.

[10 augustus 2018]

Naar Inhoud.

2 gedachten over “Dode takken I (2)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: