Haarlemmermeertak (4)

Haarlemmermeer

Anthonie Hofmans (1)

Anthonie (met een h!) Hofmans, de oudste zoon van Henrik Hofmans en Jerina de Vos, werd geboren op 29 september 1861 in de Haarlemmermeer. Zijn jeugd zal niet gemakkelijk zijn geweest. Zijn vader overleed toen hij 3 jaar oud was, hij kreeg te maken met een stiefvader die een aantal eigen kinderen inbracht, en vijf van zijn zeven broertjes en zusjes overleden op jeugdige leeftijd.

In 1881 werd Anthonie gekeurd voor militaire dienst. Blijkens het Militieregister was hij toen 1.56 m lang en had hij blauwe ogen, lichtbruin haar en een laag voorhoofd. Hij werd goedgekeurd en nam als vrijwilliger dienst bij het Corps Mariniers.

In 1887 eindigde zijn contract, maar hij nam opnieuw dienst, nu als remplaçant. In juni 1888 werd hij echter ontslagen wegens ‘berispelijk gedrag’.

In 1893 trouwde Anthonius in Amsterdam met Jannetje Nieuwenhuize, een ‘ongehuwde moeder’ met een zoon van 3 jaar oud, die gezegend was met de opmerkelijke naam Pieter Leendert Adriaan Ludovicus (roepnaam Louis of Loe).*

1890.09.08 Pieter LAL Geboorte-A
Op heden Tien September Achttienhonderd Negentig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Maria Aleida Kool van beroep vroedvrouw oud negenendertig jaren, wonende Westerstraat No. 11, welke heeft verklaard dat in haar bijzijn op acht dezer des voormiddags ten vijf ure, in het huis, staande tweede Spaarndammerstraat 5 is geboren een Kind van het mannelijk geslacht uit Jannetje Nieuwenhuis, van beroep geen, wonende tweede Spaarndammerstraat 5, welk Kind zal genaamd worden Pieter Leendert Adriaan Ludovicus, van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Lambertus Ridderhof van beroep bediende oud veertig Jaren, wonende Vierwindenstraat 8, en van Arie van den Akker van beroep werkman oud achtenveertig jaren, wonende Steenpad 2, en is deze Akte door ons, benevens de aangeefster en de Getuigen, na voorlezing onderteekend. [Volgen de handtekeningen].
In de marge is later bijgeschreven: Dit kind is door Anthonie Hofmans en Jannetje Nieuwenhuize, bij huwelijk alhier op heden voltrokken voor het hunne erkend. Amsterdam 27 September 1800 drie en negentig. Schölvinck
Het kind werd bij de huwelijksvoltrekking door Anthonie als het zijne erkend.

In 1894 werd nog een dochter geboren: Jerina Jozina Janna.

De twee kinderen bleven in leven. Hun moeder overleed in 1900, nog geen 44 jaar oud.

[14 augustus 2018]

__________
* Ludovicus is de Latijnse vorm van Lodewijk (Nederlands) en Louis (Frans), afkorting Loe.

Vervolg.
Vorige aflevering.

Naar Inhoud.

2 gedachten over “Haarlemmermeertak (4)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: