Haarlemmermeertak (5)

Amsterdam

Jannetje Nieuwenhuize

Jannetje Nieuwenhuize werd geboren op 4 december 1856 in Kloetinge, een plaatsje ten zuid-oosten van Goes, op Zuid-Beveland. Haar vader was schaapherder, haar moeder arbeidster.

Op enig tijdstip verhuisde Jannetje naar Yerseke – waar zij waarschijnlijk familie had – en vandaar vertrok zij naar Amsterdam. Daar werd zij op 14 november 1881 ingeschreven op het adres Romeinsarmsteeg 10.
Als haar beroep staat vermeld dienstbode.

Uit de bevolkingsregisters van Amsterdam en Nieuwer-Amstel (Amstelveen) blijkt dat Jannetje vanaf dat moment tot 22 oktober 1890 op minstens achttien verschillende adressen heeft gewoond – een gemiddelde dus van zes maanden per adres. Meestal wordt als haar beroep dienstbode vermeld, een enkele keer werkster.

Op 23 augustus 1889 beviel Jannetje van een zoon. Zij woonde op dat moment in de Tweede Ridderdwarsstraat op nr 3, maar de bevalling vond plaats op Keizersgracht 127 en de aangifte werd gedaan door de conciërge van dat pand. Kennelijk was zij op haar werk bevallen.

1889.08.23 Geboorte Pieter Leendert 0-A
Op heden Zesentwintig Augustus Achttienhonderd Negen-en Tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Johan Tobias Hage, van beroep concierge oud drieenvijftig Jaren, wonende Keizersgracht No 127, welke heeft verklaard dat op drie en twintig dezer is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Jannetje Nieuwenhuis, van beroep werkster, wonende tweede Ridderdwarsstraat 3, welk Kind zal genaamd worden Pieter Leendert Adriaan Ludovicus, van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Maas, van beroep portier, oud negenenvijftig Jaren, wonende Grimburgwal 10, en van Albertus Krauwel, van beroep portier, oud een en zestig Jaren, wonende als boven, en is deze Akte door ons, benevens den aangever en de Getuigen na voorlezing onderteekend. [Volgen de handtekeningen].
Het kind, dat Pieter Leendert Adriaan Ludovicus werd genoemd, overleed later dat jaar, op 29 september.

Een jaar later werd onze Loe geboren, die dus exact dezelfde voornamen kreeg.

Drie van de vier voornamen zijn goed te verklaren – de vader van Jannetje heette Pieter, een jong gestorven broertje en een oom heetten Adriaan en in Yerseke liepen diverse Nieuwenhuizes met de voornaam Leendert rond – maar waar dat Ludovicus (of Louis of Loe) vandaan kwam, blijft een raadsel. Afgezien daarvan wijst geen van Loe’s voornamen op een connectie met de familie van Anthonie.

De vraag lijkt dus gerechtvaardigd of Anthonie wel de biologische vader van Loe was.

Het antwoord van zijn nazaten is kort en krachtig: Anthonie wás zijn vader.
De uitkomsten van mijn onderzoek zijn minder eenduidig.

[20 augustus 2018]

Vervolg.
Vorige aflevering.

Naar Inhoud.

2 gedachten over “Haarlemmermeertak (5)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: