Gerrit II Hofmans (27)

Rotterdam

Schoonfamilie (1)

Clasina Christina Houtman, de vrouw van Gerrit Hofmans, was het oudste kind van Hendrikus Adrianus Houtman en Jacoba Clasina van der Doorn. Zij werd geboren op 16 september 1842.
Na Clasina volgden nog zes kinderen, waarvan er vier jong overleden. Een zoon en een dochter overleefden.

Clasien Houtman trouwde op 11 november 1863 met Gerrit Hofmans en kreeg met hem drie zonen. Economisch gezien was deze verbintenis geen groot succes: Gerrit ging in 1867 failliet als schoenmaker en vertrok vervolgens in 1868 als soldaat naar Indië. Zoals we gezien hebben, werd de jongste zoon, Jan, tijdens de afwezigheid van zijn vader geboren in het huis van zijn grootouders.

De familie Houtman dreef een goed lopende viswinkel in het Oude Zalmhuis aan de Visschersdijk.

1850.09.28 NRCt
NRCt van 28 september 1850.
1875.11.07 Maasbode
Maasbode van 7 november 1875.

Volgens mondelinge overlevering was de familie Houtman niet onbemiddeld en sprongen zij af en toe bij als Gerrit en Clasien weer eens krap zaten.*

Op 29 december 1871, kort na de terugkeer van Gerrit in Nederland, overleed Jacoba van der Doorn, nog slechts 61 jaar oud. Dankzij de Memorie van Successie die toen is opgemaakt, is het mogelijk een indruk te krijgen van de financiële positie van Gerrits schoonfamilie.

Uit de memorie blijkt dat het echtpaar ‘zonder huwelijks voorwaarden en dus in gemeenschap van goederen is gehuwd geweest volgens de tegenwoordige wetgeving’.

Tevens verklaarden de aangevers, ‘dat de erflaatster geene andere onroerende goederen heeft nagelaten dan de helft in een winkelhuis met bovenkamers en erve, staande en gelegen te Rotterdam aan de Noorzijde van de Visschersdijk Wijk 4 nommer 315 en nieuw nommer 67, bij het Kadaster bekend in Sectie O nummer 284 groot 28 centiaren, welk onroerend goed voor het geheel tot voornoemde gemeenschappelijken boedel is behoorende.’
Van winkelvoorraad, geld en roerende goederen wordt niet gerept.

Het document was ondertekend door vader Houtman als voogd van zijn jongste dochter, Clasien Houtman, haar broer Johannes Houtman, én door Gerrit Hofmans (die tekende als G.P. Hofmans).

IMG_1252 – detail
Het einde van de Memorie van Successie.

Er was geen testament en de enige erfgenamen waren bijgeval de drie kinderen.

Die drie kinderen hadden dus een vordering op Hendrik Houtman van driemaal een zesde van de waarde van de winkel met woonhuis.
Ik heb geen idee hoe en wanneer die vordering verrekend is.

__________
* Het verhaal is afkomstig van de oudste zoon van Gerrit, Henk, die het destijds vertelde aan zijn schoondochter Cis Hoefsmit, die het weer heeft doorverteld aan haar kleinzoon Henk Hofmans (mijn zegsman).

[24 februari 2019]

Vervolg.

Naar Inhoud.

4 gedachten over “Gerrit II Hofmans (27)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: