Gerrit II Hofmans (54)

Haarlem

Puntjes op de I

Vandaag was ik weer eens in het Noordhollands Archief. Erg veel leverde het niet op, maar toch…
Morgen meer.
’s Middags maakte ik eindelijk die wandeling naar de Kleine Houtweg, waar Gerrit in 1882-1883 een gigantische villa bewoonde. Bijgaand twee foto’s en een linkje naar een – inmiddels bijgewerkte – eerdere aflevering.

Lees verder Gerrit II Hofmans (54)

Gerrit II Hofmans (0)

Inhoud

 1. Een onrustige jeugd
 2. Foto’s
 3. Clasina Houtman
 4. Schoenmaker
 5. Een literair uitstapje
 6. Failliet
 7. Naar Indië
 8. Johannes Petrus Aloysius
 9. Ziekenoppasser in Indië
 10. ‘Ziekenoppasser’ in Rotterdam (1)
 11. Urbanuspillen
 12. ‘Ziekenoppasser’ in Rotterdam (2)
 13. Kanttekeningen bij een vonnis
 14. Wrijver (1)
 15. Wrijver (2)
 16. Wrijver (3)
 17. Kunstbewerking
 18. 45 dagen eenzame opsluiting
 19. Hoger beroep
 20. Memorie van verdediging
 21. Vrijspraak
 22. Bevoegd deskundige
 23. Justitie slaat terug
 24. Het tweede arrest
 25. Nieuw advertentiebeleid
 26. Adressen 1881-1890
 27. Schoonfamilie (1)
 28. Schoonfamilie (2)
 29. Het gezin valt uiteen…
 30. Drie brieven aan de Minister van Koloniën
 31. Medisch Orthopaedist
 32. Twee geloven op een kussen
 33. Vierduizend gulden
 34. Doctor G.A. Hofmans, arts
 35. Naar Den Haag en weer terug
 36. Kwakzalver of niet?
 37. Op weg naar het einde
 38. Het doek valt
 39. Patiënts voorleven
 40. Vecordia
 41. Naaste familie
 42. Naar Medemblik
 43. Ziektegeschiedenis
 44. De psychiater en de wrijfdokter
 45. Afscheid
 46. De gezondheidszorg omstreeks 1850
 47. Wet Uitoefening Geneeskunst
 48. Ontoerekenbaarheid en gedwongen opname
 49. Gerrit en de VtdK (1)
 50. Gerrit en de VtdK (2)
 51. Gerrit en de VtdK (3)
 52. Gerrit en de VtdK (slot)
 53. Juridische haarkloverijen
 54. Puntjes op de I
 55. Nog een paar puntjes…
 56. Wordt vervolgd.

Dussense tak (slot)

Dussen

Toon Hofmans (persoonskaart)

Antonie Hofmans (1.8.2.13.6),
Zoon van Cornelis Hofmans (1.8.2.13) en Ida de Bodt,
Dussen, 12 maart 1882 – Dussen, op 29 maart 1966.
RK, arbeider.
Trouwt te Besoyen op 13 jun 1910 met
Jacoba Trots,
Dochter van Jan Trots en Johanna Boelen,
Besoyen, 19 juli 1885 – Dussen, 21 maart 1964.

Uit dit huwelijk 10 kinderen:

 1. Cornelia Johanna (Cor) (1.8.2.13.6.1), Dussen, 30 juni 1911 – Oosterhout, 16 januari 1994.
  Getrouwd met Jan Hendrikus van Tilborg. Uit dit huwelijk 8 kinderen.
 2. Johannes Cornelis (Jan) (1.8.2.13.6.2), Dussen, 22 mei 1913 – Geertruidenberg, 23 november 1981.
  Getrouwd met Johanna Geertruida de Vries. Uit dit huwelijk 4 kinderen.
 3. Ida Johanna (1.8.2.13.6.3), Dussen, 18 augustus 1914 – Waalwijk, 24 december 1995.
  Getrouwd met Franciscus van Dortmont. Uit dit huwelijk 9 kinderen.
 4. Johan Marinus (Jo) (1.8.6.13.6.4), Dussen, 16 oktober 1915 – Raamsdonksveer, 27 november 1990; begraven te Dussen.
 5. Cornelis (Cees) (1.8.2.13.6.5), Dussen, 17 december 1917 – Raamsdonksveer, 11 september 1991; begraven te Dussen.
  Getrouwd met Johanna Wilhelmina (Anneke) Sgroot. Uit dit huwelijk 4 zonen.
 6. Theodorus (Dorus) (1.8.2.13.6.6), Dussen, 16 augustus 1919 – Made, 24 mei 1973.
  Getrouwd met Francisca P. de Rooij. Uit dit huwelijk geen kinderen bekend.
 7. Johanna Antonia (1.8.2.13.6.7), Dussen, 9 september 1921 – Dussen, 30 mei 1984.
  Getrouwd met Johannes Schelle. Uit dit huwelijk 6 kinderen.
 8. Antonie (1.8.2.13.6.8), Dussen, 2 juni 1923 – 26 feb 2003.
  Getrouwd met Christien Maas. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 9. Adrianus (1.8.2.13.6.9), Dussen, 29 oktober 1925 – 14 maart 2004.
  Getrouwd met Celina Suzanne Verstraete. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 10. Jacoba (1.8.2.13.6.10), Dussen, 14 mei 1927 – Waalwijk, 1 november 2013.
  Getrouwd met Jan Embergts. Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Naschrift
Toen ik met deze blog begon, had ik geen idee waar mijn onderzoek mij zou brengen, maar inmiddels heb ik besloten mijn aandacht te beperken tot de nazaten van Pieter II Hofmans en geen energie meer te steken in nader onderzoek naar de afstammelingen van zijn broer Antonie. Deze aflevering is dan ook het laatste stukje over de Dussense tak.

[30 juni 2020]

Vorige aflevering.

Naar Inhoud.

Gerrit II Hofmans (52)

Zutphen – Den Haag

Gerrit en de VtdK (slot)

Hoe Gerrit ertoe kwam om zich in Zutphen te vestigen, is mij niet duidelijk. Evenmin begrijp ik waarom hij daar een circulaire liet drukken en niet, zoals hij dat talloze malen eerder had gedaan, een advertentie plaatste in een van de twee lokale dagbladen. Hoe zal hij die circulaire verspreid hebben? Waren er bezorgers aan wie zoiets kon worden uitbesteed? Hadden de huizen toen al een brievenbus? Allemaal vragen waarop ik het antwoord maar laat rusten.

Lees verder Gerrit II Hofmans (52)

Gerrit II Hofmans (51)

Den Haag – Amsterdam

Gerrit en de VtdK (3)

Zoals Gerrit in 1881, na drie veroordelingen, de wijk had genomen uit Rotterdam, zo vertrok hij in 1892, na drie veroordelingen, met stille trom uit Amsterdam. Hij vestigde zich in Den Haag, Laan 34 (later Spuistraat 64). En net zomin als hij in 1881 in zijn nieuwe woonplaats zijn licht onder de korenmaat had geplaatst, deed hij dat nu. In augustus verscheen al de eerste advertentie:

1892.05.15 Vaderland
Het Vaderland van 9 augustus 1892. Op dezelfde dag verscheen een identieke advertentie in het Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage.

Lees verder Gerrit II Hofmans (51)

Gerrit II Hofmans (50)

Amsterdam

Gerrit en de VtdK (2)

Eind 1883 ontstond een soort patstelling. Gerrit manoeuvreerde voorzichtig in de ruimte die het arrest van 30 juni 1882 hem had gegeven en binnen de grenzen die het arrest van 1 oktober 1883 aan die ruimte had gesteld. In de dagbladen verschenen niet langer advertenties, maar uitvoerige dankbetuigingen, en in een door hem uitgegeven brochure presenteerde hij zich als bevoegd deskundige (volgens de Wet) in manipulatie (dus zonder vermelding van allerlei aandoeningen). In andere publicaties zette hij alleen massage achter zijn naam. De redactie van het Maandblad van de VtdK moet het allemaal tandenknarsend hebben aangezien.

Lees verder Gerrit II Hofmans (50)