Reinier Lindeman (12)

Bergen op Zoom

Een aanbeveling van luitenant-kolonel Van Winter

Johannes van den Bosch zal ongetwijfeld persoonlijk de brief van Reinier hebben gelezen, en zal deze vervolgens ter afdoening in handen hebben gesteld van zijn secretaris Paulus van Hemert. Diens verzoek om nadere inlichtingen heb ik (nog) niet kunnen achterhalen, maar het antwoord van de commandant van het 6bataljon artillerie in Bergen op Zoom is in ieder geval bewaard gebleven.

Lees verder Reinier Lindeman (12)

Reinier Lindeman (11)

Utrecht

Een brief aan Johannes van den Bosch

Nederland was eeuwenlang het welvarendste land van Europa, maar aan die welvaart was in de Bataafs-Franse periode een eind gekomen. De staat was praktisch failliet, handel en scheepvaart lagen stil, steden waren in verval en het platteland werd geteisterd door misoogsten. Een groot deel van de bevolking was vervallen tot diepe armoede en er was onvoldoende werk.

Johannes van den Bosch (1780-1844) kwam in 1817 met een plan om hier iets aan te doen.

Lees verder Reinier Lindeman (11)

Reinier Lindeman (10)

Bergen op Zoom

Van korporaal tot sergeant-majoor

De Bataafs-Franse tijd begon met een fluwelen revolutie onder de paraplu van de Franse troepen onder de generaal Pichegru en eindigde met een fluwelen staatsgreep, mogelijk gemaakt door een detachement Russische kozakken onder bevel van de generaal Beckendorff. Zoals stadhouder Willem V op 18 januari 1795 naar Engeland was gevlucht op een Scheveningse visserspink, zo keerde zijn zoon Willem Frederik op 30 november 1813 terug in ons land aan boord van een Engels oorlogsschip, The Warrior.
Enkele dagen eerder was hem door een driemanschap onder leiding van Gijsbert Karel van Hogendorp de soevereiniteit over Nederland aangeboden en Willem Frederik aanvaardde deze op 2 december 1813 ‘onder waarborging eener wijze constitutie’.

De soevereiniteit oefende hij in de jaren daarna met al zijn vermogens uit; de inlossing van zijn belofte ‘eener wijze constitutie’ zou nog 35 jaar op zich laten wachten.
De oude koning was toen al vijf jaar dood.

Lees verder Reinier Lindeman (10)

Reinier Lindeman (9)

Halle

Korporaal in het Franse leger

Na afloop van zijn eerste periode als beroepssoldaat (1796-1804) had Reinier Lindeman binnen een week een nieuw contract getekend. In 1810 nam hij de tijd: hij verliet de dienst op 24 januari en tekende pas opnieuw op 8 april.

Het lijkt erop dat hij minimaal een deel van deze tijd in Amsterdam heeft doorgebracht. Dat valt althans op te maken uit een stamboek uit 1810 waarin onder zijn Signalement staat vermeld ‘Laatstelijk gewoond hebbende te Amsterdam’. In datzelfde signalement lezen we ‘Van Ambacht koperslager’. Mogen we hieruit opmaken dat hij aanvankelijk heeft geprobeerd om in de burgermaatschappij aan de slag te gaan?

Lees verder Reinier Lindeman (9)

Reinier Lindeman (8)

Walcheren

De Engelse invasie van Walcheren

De Engelsen mochten dan met de slag bij Trafalgar in 1805 hun hegemonie ter zee hebben bevestigd, dat betekende niet dat zij pogingen om de Franse marine weer op peil te brengen, konden negeren. Zij waren in het bijzonder verontrust over de bouwactiviteiten die plaatsvonden in de Antwerpse haven. Naar verluid stonden daar tien linieschepen op stapel, terwijl bovendien de havens van Terneuzen en Vlissingen werden uitgebreid.

Lees verder Reinier Lindeman (8)