Haarlemmermeertak (1)

Dussen-Haarlemmermeer

Henrik Hofmans

Henricus – de vierde zoon van Antonie Hofmans en Adriana van Diepenbroek – werd geboren op 20 mei 1822 om 8 uur ’s avonds en werd nog diezelfde avond gedoopt. Zijn burgerlijke naam en doopnaam waren identiek (Henricus), maar in diverse documenten komt hij ook voor als Henrikus en Hendrikus. Hoe hij in het dagelijks verkeer genoemd werd, weten we natuurlijk niet, maar dat zal wel Henrik, Hendrik of misschien Henk zijn geweest.

In 1841 werd Henrik gekeurd voor militaire dienst met als uitslag ‘vrijgesteld voor 1 jaar’ wegens ‘onder de maat’. Dat laatste betekent vermoedelijk dat hij op dat moment minder dan 1.58 m lang was.
Een jaar later werd hij opnieuw gekeurd en nu werd hij ‘voor de dienst gedesigneerd’; kennelijk was hij inmiddels nog wat gegroeid.
Op 2 maart 1842 werd hij ten slotte ingelijfd bij het 2e Regiment infanterie; ik heb hem daar niet verder gevolgd.

Op 12 januari 1856 werd Henrik ingeschreven als inwoner van de nieuwe gemeente Haarlemmermeer. In de kolom Beroep staat vermeld ‘arbeider’.
De Haarlemmermeer was drooggemalen in de jaren 1848-1852 en vanaf medio 1852 moest een gebied van bijna 17.000 hectare worden ontgonnen: vaarten en sloten moesten worden gegraven, wegen moesten worden aangelegd en het drooggevallen land moest worden ontdaan van allerlei snel opschietend onkruid. Er was dus een overvloed aan werk voor grondwerkers.

Op 14 februari 1861 trouwde Henrik – inmiddels 38 jaar oud – met Jerina de Vos (22). Uit de huwelijksakte weten we dat Henrik niet kon schrijven (dit in tegenstelling tot zijn vader én zijn zoon). Een en ander blijkt uit het slot van de huwelijksakten van respectievelijk Henricus en Jerina (1), zijn vader Antonie I en Adriana van Diepenbroek (Dussen, 1817) (2), en zijn zoon Anthonie II en Jannetje Nieuwenhuize (Amsterdam, 1893) (3).

1861.02.14 Huwelijk Hendrikus-A
1) En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de comparante Bruid, de vader der Bruid ende getuigen is getekend verklarende de Bruidegom niet te kunnen schrijven. [Volgen de handtekeningen].
1817.04.27 - Hofmans-Diepenbroek Huwelijk (2)-A
2) Van al het geen wij deze tegenwoordige Acte van Huwelijk hebben opgemaakt, en na dat van dezelve voorlezing is gedaan aan de Contracterende Partijen en Getuigen, hebben dezelve met en benevens ons getekend uitgezonderd de vader van de echtgenote die verklaarde niet te kunnen schrijven. Gedaan ten Raadhuize der gemeente van Dussen. Dag, Maand en Jaar, als boven. [Volgen de handtekeningen].
1891.09.27 Anthonie II Hofmans Huwelijk-A
3) Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijkschen Staat verbonden zijn: het welk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Pieter Hagoor schilder oud dertig, Wiggele Rini Gorter werkman oud zes en veertig, Louis Klinge smid oud vier en dertig en Arie Hannes Klinge varensgezel oud dertig jaren wonende allen alhier. En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Comparanten, de Getuigen en ons is ondertekend uitgezonderd de echtgenoote die verklaarde niet te kunnen schrijven. [Volgen de handtekeningen].
Het huwelijk was overigens een moetje: op 29 september 1861 werd hun zoon Anthonie geboren. Hij zou 82 jaar oud worden.
Daarna volgden nog Cornelis en Agatha. Cornelis zou slechts 6 jaar oud worden, Agatha overleed op 17-jarige leeftijd.

Henrik was toen allang dood; hij overleed op 26 januari 1865, 42 jaar oud. Jerina bleef achter met drie kleine kinderen.

[29 juni 2018]

Vervolg.
Vorige aflevering.

Naar Inhoud.

 

5 gedachten over “Haarlemmermeertak (1)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: