Gerrit Hofman (5)

Rotterdam

Beroepsmilitair

Toen ik in mijn vorige blog de Militieregisters noemde als bron van informatie, realiseerde ik mij dat ik daarover niets had gemeld in mijn stukjes over Gerrit Hofman, de oudste zoon van Pieter II Hofmans. Ik haast mij nu om deze omissie te herstellen.

Op welke datum Gerrit werd ingeschreven in de Militieregisters, is niet duidelijk, maar het zal ergens in 1827 zijn geweest, het jaar waarin hij 19 werd.

Gerrit kwam niet zelf opdagen, maar werd aangemeld door zijn moeder. Dat verklaart ook dat in het register geen gegevens over zijn lengte en signalement zijn opgetekend. Uit het register blijkt wel dat hij op dat moment al in dienst was, en wel bij de ‘School compagnie te Utrecht’.

Over die ‘School compagnie’ is via de gebruikelijke kanalen niets te vinden en ook de geraadpleegde medewerker van het Nationaal Archief kon mij niet verder helpen.
Een verzoek om informatie aan het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) heeft evenmin tot resultaten geleid.

Voorlopig houd ik het erop dat Gerrit een aantal jaren als beroepsmilitair heeft gediend.

Een andere zoektocht leidde al wel tot resultaten. In de ‘Archieven van de ambtenaren belast met de invordering van de belasting op het recht van successie 1806-1900’ stuitte ik op onderstaand document, waaruit blijkt dat ook Gerrit Hofman in min of meer armlastige omstandigheden is overleden.

1850 Memorie van Aangifte
Memorie van aangifte, gedaan door ‘Petronella van Muijen’ (zij ondertekent het document met ‘hofman’). Van de drie genoemde kinderen zou de derde, Petrus Anthonius, drie weken later overlijden.

[8 september 2018 / 11 augustus 2019]

Wordt vervolgd.

Naar Inhoud.

Eén gedachte over “Gerrit Hofman (5)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: