Willem Hendrik Hofmans (3)

Den Haag

Burgerlijk huwelijk

Willem Hendrik en Helena trouwden op woensdag 13 augustus 1834 in het oude Stadhuis van Den Haag.

Aanwezig bij de plechtigheid waren – behalve uiteraard Willem Hendrik en Helena – allereerst de ouders van de bruidegom, Pieter Hofmans (56) en Maria Molemans (47); zij zullen met de trekschuit uit Rotterdam zijn gekomen, een tocht van 3 à 4 uur.
Vervolgens de moeder van de bruid, Helena van Vastennouw. Zij woonde in Den Haag, maar verder weet ik niets van haar.
Ten slotte een viertal getuigen – een timmerman, een metselaar, een melkslijter en een hoenderkoper – waarschijnlijk buren, bekenden of wellicht vrienden van het nieuwe echtpaar.

Oude_stadhuis_Den_Haag
Het oude Stadhuis van Den Haag aan de Dagelijkse Groenmarkt.

Grote afwezige was de vader van de bruid, Reinier Lindeman, die kennelijk al veel eerder met de noorderzon vertrokken was. Ook van hem weet ik verder niets.

Of Gerrit, de broer van Willem Hendrik, eveneens afwezig was, is niet duidelijk.

1834.08.13 Huwelijk BS Hofmans-Lindeman-A
Heden den dertienden Augustus Achttien honderd vier en dertig des middags ten een uur, compareerden voor ons Mr Gerrit Lodewijk Henri Hooft, Wethouder, Officier van den Burgerlijken Stand der Stad ’s Gravenhage, Provincie Zuid Holland, in het huis der Gemeente Willem Hendrik Hofmans, Jongman oud twee en twintig jaren, bediende, geboren te Rotterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Pieter Hofmans, schuitenvaarder, en van Maria Molemans, beiden wonende te Rotterdam, thans alhier tegenwoordig en consenterende, En Helena Lindeman, Jonge dochter, oud acht en twintig jaren, naaister, geboren te Delft, wonende alhier, meerderjarige dochter van Reinier Lindeman, afwezend, en van Helena van Vastennouw, zonder beroep, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende, Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun Huwelijk over te gaan, Waarvan de afkondigingen hebben plaatsgehad op den zevenentwintigsten July dezes Jares en den derden dezer. De bruid heeft ons met solemnelen eede verklaard, dat haar vader sedert eenen geruimen tijd afwezend is en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig verblijf, hebbende de getuigen alhier tegenwoordig ons hetzelve met solemnelen eede bevestigd. Geene verhindering ons voorgekomen zijnde hebben wij in tegenwoordigheid van Adrianus Veerkamp, oud zesentwintig Jaren, timmerman, van Leenderd Groenewegen, oud vierendertig Jaren, metselaar, van Leonardus Rijgersberg, oud vijfenveertig Jaren, melkslijter, van Johannes Abraas, oud acht en veertig Jaren, hoenderkoper, allen wonende alhier, na voorlezing van de geboorte acte van ieder der aanstaande echtgenooten, van het bewijs van den ongehinderden afloop der huwelijksafkondigingen te Rotterdam op den Zeven en twintigsten July dezes Jaars en den derden dezer, Van het Certificaat van den Gouverneur van Zuid Holland, houdende des bruidegoms voldoening aan de Nationale Militie en van het Zesde hoofdstuk van de Vijfde titel van het Burgerlijk Wetboek over het Huwelijk, de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander tot man en vrouw wilden hebben, ieder van hen toestemmend hebbende geantwoord, hebben Wij in Naam der Wet verklaard dat Willem Hendrik Hofmans en Helena Lindeman door het huwelijk zijn verbonden. Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na gedane voorlezing onderteekend met de Comparanten met uitzondering van den laatsten getuige die verklaard heeft zijn naam niet te kunnen schrijven. [Volgen de handtekeningen].
Opmerkelijk is ten slotte de mededeling dat de bruidegom heeft voldaan aan de verplichtingen van de Nationale Militie.
Betekent dit dat hij echt in dienst is geweest, of alleen dat hij wat dat betreft geen verplichtingen meer had?

[11 september 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

2 gedachten over “Willem Hendrik Hofmans (3)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: