Willem Hendrik Hofmans (5)

Den Haag

Drie kinderen

Willem Hendrik en Helena kregen in Den Haag drie kinderen: Maria Catharina Gerardina Jacoba (1835), Willem Franciscus Xaverius (1837) en Petronella Jacoba (1839).

De drie geboorteaangiften zien er hetzelfde uit; daarom volsta ik hier met een afbeelding en transcriptie van de eerste.

1835.12.28 Geboorte Maria Catharina Gerardina Jacoba-A
Heden den Negen en twintigsten December Achttien honderd vijf en dertig des namiddags ten Een uur, Compareerde voor ons Mr Dionysius van de Wijnpersse, Wethouder Officier van den Burgerlijken Stand der stad ’s Gravenhage, Provincie Zuid Holland, Willem Hendrik Hofmans, winkelier, Dewelke ons heeft verklaard dat een kind van het vrouwelijk geslacht geboren is op den acht en twintigsten dezes des morgens ten vijf uur van hem, comparant en uit Helena Lindeman, zijn huisvrouw, beiden wonende alhier, aan hetwelk hij verklaarde de naamen te geven van Maria Catharina Gerardina Jacoba. deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Leonardus Rijgersberg, oud vijf en veertig jaren, winkelier, en Jonas Swarttouw, oud acht en veertig jaren, broodbakker, beiden wonende alhier. Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten. [Volgen de handtekeningen].
Jammer genoeg vermelden de aangiften geen adres; we hebben dan ook geen idee waar het gezin woonde in Den Haag.

De in totaal zes getuigen waren allen kleine middenstanders: één winkelier, twee broodbakkers, twee schoenmakers en één melkslijter. Willem Hendrik was inmiddels zelf ook winkelier; later, bij de derde aangifte, was hij melkslijter.

Eén getuige, Leonardus Rijgersberg,* zijn we eerder tegengekomen: hij was ook getuige bij het huwelijk van Willem Hendrik en Helena; de andere getuigen – Jonas Swarttouw, Alexander de Jong, Petrus Rijkers, Johannes Henricus Vierling en Martinus van Veen – zijn nieuwe namen.

Twee van hen komen we echter in ander verband weer tegen. Alexander de Jong was getuige bij de aangifte van de geboorte van zoon Willem, terwijl Willem Hendrik eerder getuige was bij het huwelijk van deze Alexander de Jong met Magdalena Tschummi. En Martinus van Veen was getuige bij de aangifte van de geboorte van Petronella, terwijl Willem Hendrik eerder samen met hem getuige was bij een geboorteaangifte door een zekere Johannes Kuipers.

Dankzij het feit dat veel Haagse geboorte- en huwelijksaangiften zijn gedigitaliseerd, kunnen we gemakkelijk nagaan of deze getuigen ook genoemd worden in akten waarbij Willem Hendrik niet was betrokken. Dat blijkt inderdaad het geval. Alle namen die we via Willem Hendrik kennen, komen ook voor in andere akten, in combinatie met weer nieuwe namen én de bij die personen behorende beroepen.

Dan blijkt dat het in alle gevallen gaat om kleine middenstanders en ambachtslui: winkeliers, broodbakkers, schoenmakers, metselaars, tuinlieden, timmermannen, leerlooiers, melkslijters en een enkele bediende.

De – overigens niet zo opzienbarende – conclusie is, dat Willem Hendrik in Den Haag deel uitmaakte van een wijd vertakt, maar duidelijk afgebakend sociaal netwerk.

__________
*  In de huwelijksakte wordt deze Leonardus Rijgersberg melkslijter genoemd; inmiddels is hij kennelijk winkelier. Opvallend is daarnaast zijn leeftijd: op 13 augustus is hij 45, ruim een jaar later is hij dat nog steeds.

[13 september 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: