Willem Hendrik Hofmans (7)

Rotterdam

Terug naar Rotterdam

Het laatste bericht uit de Haagse archieven over Willem Hendrik dateert van 18 juni 1839, toen hij aangifte deed van de geboorte van zijn dochter Petronella; hij was toen melkslijter.

Acht maanden later blijkt het gezin in Rotterdam te wonen, aan de Delftsevaart. Op 21 februari 1840 deden Dirk Zeegers, een ‘goede bekende’, en buurman Willem Dijk aangifte van het overlijden van het tweede kind, Willem.

Willem Hendrik zelf was afwezig, hetgeen verklaard wordt door zijn nieuwe beroep: zeeman.

1840.02.19 Overlijden Willem Franciscus Xaverius
Op heden den Eenentwintigsten February Achttien honderd en Veertig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen Dirk Zeegers van beroep zonder, oud Zesenveertig jaren, wonende Visserdijk B292, goede bekende van de natenoemen overledene, en Willem Dijk, van beroep ???, oud Negenentwintig jaren, wonende Delfserevaart G388, gebuur van de natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard dat op den Negentienden deezes des Namiddags ten drie ure, in zeker huis staande Delfserevaart G388 is overleden Willem Franciscus Xaverius Hofman, oud twee jaren en zes maanden, geboren en gedomicilieerd alhier, Zoon van Willem Hendrik Hofman, Zeeman, en van Helena Lindeman, beiden wonende alhier. En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door Zeegers en ons is onderteekend, hebbende Dijk verklaard niet te kunnen tekenen. [Volgen de handtekeningen].
Naar de redenen van Willem Hendriks terugkeer naar Rotterdam kunnen we slechts gissen, maar waarschijnlijk is zijn carrière als melkslijter in Den Haag geen succes geweest. En mogelijk hangt de verhuizing samen met het overlijden van vader Pieter Hofmans op 15 juni 1839 en is het gezin aanvankelijk ingetrokken bij Maria Molemans (maar dat is pure speculatie).

Een jaar later blijkt het gezin aan het Hang te wonen, op nummer 49, waar ook Gerrit Hofman, de broer van Willem Hendrik woonde.

In dat huis overleden de beide andere kinderen, Petronella en Maria.

Daar werd ook – op 11 november 1841 – mijn overgrootvader Gerardus Adrianus Petrus geboren.

1841.11.11 Geboorte Gerardus Adrianus Petrus
Op heden den Twaalfden November Achttien honderd Een en Veertig, is voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen: Willem Hendrik Hofman, van beroep zonder, oud negenentwintig jaren, wonende Hang D49, welke ons heeft verklaard dat op den Elfden dezer des voormiddags ten tien ure, ten zijnen huize is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem declarant en Helena Lindeman, deszelfs huisvrouw, van beroep zonder, wonende mede aldaar, welk kind zal genoemd worden Gerardus Adrianus Petrus. De genoemde verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Jan Janse van der Veen, van beroep sjouwer, oud Vijfendertig jaren, wonende Schildersteeg J599, en van Gerardus Hofman, van beroep zonder, oud drieendertig jaren, wonende Hang D49. En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de vader, getuigen en ons is onderteekend. [Volgen de handtekeningen].
Willem Hendrik deed in al deze gevallen zelf aangifte; zijn beroep was aanvankelijk sjouwer, later was hij zonder beroep.

Broer Gerrit Hofman was getuige bij de aangifte van de kleine Gerrit. Ook hij was op dat moment zonder beroep.

[13 oktober 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

3 gedachten over “Willem Hendrik Hofmans (7)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: