Willem Hendrik Hofmans (12)

Rotterdam

Catharina van Steenhoven (1)

Catharina Francisca van Steenhoven werd geboren in Rotterdam op 25 juni 1815, als oudste in een gezin dat uiteindelijk zeven kinderen zou tellen.

Op 17 april 1850 trouwde zij, 34 jaar oud, met Willem Hendrik Hofmans. Volgens de huwelijksakte was zij toen zonder beroep, Willem Hendrik wordt vermeld als winkelier.

In het aangifteregister staat bij Willem Hendrik vermeld ‘3 kind:’

Fragment uit aangifteregister
Willem Hendrik Hofmans, oud 38 Jaren, van beroep Winkelier, wonende in deze stad, eerder wedr [weduwnaar] van Helena Lindeman en laatst van Adriana de Sain, meerderjarige Zoon van wijlen Pieter Hofmans en van wijlen Maria Moolemans. Links in de marge staat zijn adres (Haringvliet Wijk 12 No. 75) en daaronder ‘3 kind:’.
Jan Thompson was toen dus al in het ‘Wees en Bestedelinghuis der RC Gemeente aan de Steiger’ geplaatst.
Hij verdwijnt daarmee min of meer uit ons zicht, maar het is denkbaar dat hij contact met de familie Hofmans is blijven onderhouden, in het bijzonder met Gerrit II en met hun beider halfzuster Sophia en halfbroer Christiaan. Ik kom nog op hem terug.

Willem Hendrik en Catharina kregen tussen 1851 en 1860 zeven dochters, van wie er één dood werd geboren en vier zeer jong overleden (waaronder een tweeling). Twee dochters overleefden.

Maria Catharina Jacoba Hofmans werd geboren op 10 februari 1852, trouwde op 16 oktober 1878 met Christianus Hendrikus Krebbers en overleed op 6 januari 1927 in Alkemade, 74 jaar oud. Voor zover ik heb kunnen nagaan, waren er geen kinderen.

Johanna Maria Arnolda Hofmans werd geboren op 24 november 1860 en overleed – ongehuwd en zonder kinderen – op 20 augustus 1927.

Catharina zelf werd 74 jaar. Zij overleed op 19 februari 1890.

1890.02.19 Overlijden Catharina Francisca van Steenhoven
Op heden den Eenentwintigsten februari achttien honderd negentig, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Rotterdam, verschenen: Gerardus Waterreus, oud vierendertig jaren, van beroep bedienaar, en Willem Arts, oud dertig jaren, van beroep bedienaar, beiden alhier wonende, geen verwanten van na te noemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den negentienden dezer des namiddags te zeven uur, in een huis aan de Aert van Nesstraat alhier, is overleden: Catharina Francisca van Steenhoven, in den ouderdom van vierenzeventig jaren, geboren en wonende alhier, zonder beroep, huisvrouw van Willem Hendrik Hofmans, dochter van Jacobus van Steenhoven en Aagje Duim, beiden alhier overleden. En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing is onderteekend door ons en de aangevers. [Volgen de handtekeningen].
[24 oktober 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

7 gedachten over “Willem Hendrik Hofmans (12)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: