Willem Hendrik Hofmans (17)

Rotterdam

Familie

Gisteren was ik in het Stadsarchief van Rotterdam, deze keer om het testament van Willem Hendrik uit 1890 te raadplegen (waarover binnenkort meer). Dat gaf mij de gelegenheid om ook paar aktes van de Burgerlijke Stand te bekijken, waaronder de overlijdensakte van Cornelia (Godefrieda) Hofmans. En die gaf antwoord op een vraag die ik mij al vaker had gesteld: in hoeverre hadden de familieleden in de Rotterdamse diaspora contact met elkaar?

Dat Willem Hendrik en zijn broer Gerrit Hofman contact met elkaar hadden, wisten we al. We zien aan deze overlijdensakte dat Willem Hendrik kennelijk ook contact had met zijn tante Cornelia en zijn oom Willem.

1841.01.19 Overlijden Cornelia II Hofmans
Op heden den twintigsten Januarij Achttien honderd Acht en Veertig, zijn voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen: Willem Hofmans, van beroep Schippersknecht, oud tweeenzestig jaren, wonende Nieuwsteeg 4, 142, Broeder van de natenoemen overledene, en Willem Hendrik Hofmans, van beroep bediende, oud vijfendertig jaren, wonende Haringvliet 12, 75, neef van de natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den negentienden dezer des namiddags ten acht ure, in zeker huis staande Nieuwsteeg 4, 142 is overleden Cornelia Hofmans, oud achtenzeventig jaren en tien maanden, weduwe van Cornelis Vermeer, zonder beroep, geboren te Dussen en gedomicilieerd alhier. Dochter van Gerardus Hofmans en van Johanna van der Pluijm, de eerste te Dussen en de tweede te Geertruidenberg overleden. En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en ons is onderteekend. [Volgen de handtekeningen].
We mogen dus aannemen dat de begrafenis is bijgewoond door Cornelia’s broer Willem en diens zoon Adriaan, door haar neven Gerrit en Willem Hendrik, en door haar vier dochters, die inmiddels allen waren getrouwd en zelf kinderen hadden.

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er familieleden uit Dussen waren. Behalve Willem waren alle generatiegenoten van Cornelia inmiddels overleden, en de volgende generatie zal haar volledig uit het oog zijn verloren.

Overigens blijkt uit de overlijdensakte van Willem – ruim een jaar later – heel wat minder familiezin, maar dat is wellicht te verklaren door het feit dat hij niet thuis, maar in het Gasthuis was overleden.

1849.07.05 Overlijden Willem Hofmans
Op heden den Zesden July Achttien honderd Negen en Veertig, zijn voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen: Bastiaan van Duijl, van beroep binnenvader, oud zevenenzeventig jaren, wonende Gasthuis, goede bekende van de natenoemen overledene, en Andries Elsinus van Smaalen, van beroep bediende, oud dertig jaren, wonende Gasthuis, goede bekende van de natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den vijfden dezer des namiddags ten zes ure, in zeker huis staande Hoogstraat 11, 385 is overleden Willem Hofmans, oud tweeenzestig jaren, drie maanden en veertien dagen, weduwnaar van Theresia de Zeeuw, zijnde geweest Baggerman, geboren te Dussen en gedomicilieerd alhier. Zoon van wijlen Gerrit Hofmans en van wijlen Johanna van der Pluijm, beide te Dussen overleden. En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de declaranten en ons is onderteekend. [Volgen de handtekeningen].
[12 december 2018]

Vervolg.

Naar Inhoud.

Eén gedachte over “Willem Hendrik Hofmans (17)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: