Gerrit II Hofmans (42)

Den Haag – Medemblik

Naar Medemblik

Op 20 april 1894 verleende de Haagse rechtbank een machtiging tot opname van Gerrit in een krankzinnigengesticht. De machtiging gold voor één jaar en moest dus telkenjare vernieuwd worden. In deze aflevering de transcripten van twee brieven bestemd voor de geneesheer-directeur van het Rijks Krankzinnigengesticht in Medemblik, benevens een afschrift van het eerste deel van het aldaar ingevulde registratieformulier.

Brief B&W Den Haag

Opname krankzinnige Hofmans

’s-Gravenhage, den 4 Mei 1894
Met toezending van een afschrift van een bij ons ingekomen schrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken betreffende den krankzinnige Gerardus Andreas Petrus Hofmans, geboren te Rotterdam den 11 November 1841, hebben wij de eer U mede te deelen dat genoemde lijder Maandag 7 dezer naar het gesticht onder Uw beheer zal worden overgebracht.
(…)
Burgemeester en Wethouders
van ’s-Gravenhage

 Aan den Geneesheer-Directeur
van Rijks krankzinnigengesticht te Medemblik

Brief Geneesheer-directeur

’s-Gravenhage, den 7 Mei 1894
Onder aanbieding van bijgaande stukken betreffende GAP Hofmans deel ik U mede, dat er geen bevolkingskaart kan worden overgelegd aangezien patient tijdelijk alhier verblijf hield, en in deze gemeente niet was ingeschreven, en
dat zijn zoon woonachtig is te Rotterdam, Wijnhaven.
De Geneesheer directeur
Tellegen*

Aan den Geneesheer directeur
van het krankzinnigen gesticht te Medemblik

Het registratieformulier

RIJKS KRANKZINNIGENGESTICHT TE MEDEMBLIK.
No. 1671 Opgenomen den 7 Mei 1894
Naam Hofmans
Voornaam Gerardus Adrianus Petrus
Geboorteplaats Rotterdam
Geboortedag 11 November 1841
Woonplaats Krankz. gest. sGravenhage
Vorm der krankzinnigheid Vecordia
Ziek geworden langer dan 1 jaar
Burgerlijke stand Gehuwd
Godsdienst RC
Beroep 12 ambachten
Ouderdom 52 jaar
Onderwijs lager
Oorzaak der krankzinnigheid ?
Hoeveelste maal  1e
Machtiging Rechtbank sGravenhage 20 April 1894
Voorloopig bewindvoeder
Curators
Misdrijf Onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. Van rechtsvervolging ontslagen

__________
* Dr A.O.H. Tellegen (1848-1904) was geneesheer-directeur van het Haagse krankzinnigengesticht in de jaren 1892-1898.

[20 april 2020]

Vervolg.

Naar Inhoud.

 

 

 

 

 

3 gedachten over “Gerrit II Hofmans (42)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: