Gerrit II Hofmans (44)

Medemblik

De psychiater en de wrijfdokter

Na het registratieformulier met de gegevens van Gerrit volgen zes pagina’s met zijn ziektegeschiedenis. De behandelend arts noteerde aanvankelijk wekelijks zijn bevindingen, later werd dat maandelijks en nog later eenmaal in de twee maanden, tenzij er bijzonderheden waren. Hieronder een samenvatting van deze aantekeningen.
Het volledige transcript van de status vind je hier.

Lees verder Gerrit II Hofmans (44)

Gerrit II Hofmans (43)

Medemblik

Ziektegeschiedenis

Na het registratieformulier met de gegevens van Gerrit volgen zes pagina’s met zijn ziektegeschiedenis. De behandelend arts noteerde aanvankelijk wekelijks zijn bevindingen, later werd dat maandelijks en nog later eenmaal in de twee maanden, tenzij er bijzonderheden waren. Voor de diehards onder mijn lezers volgt hieronder het volledige transcript van dit document. Nodeloze informatie (zoals Oct. – of Feb. idem)  is weggelaten, de spelling is aangepast en afkortingen als pat. zijn voluit geschreven. Toevoegingen door mij zijn gecursiveerd en staan tussen vierkante haken.
In aflevering 44 volgt een samenvatting van van de patiëntenstatus, met toelichting en commentaar.

Lees verder Gerrit II Hofmans (43)

Gerrit II Hofmans (42)

Den Haag – Medemblik

Naar Medemblik

Op 20 april 1894 verleende de Haagse rechtbank een machtiging tot opname van Gerrit in een krankzinnigengesticht. De machtiging gold voor één jaar en moest dus telkenjare vernieuwd worden. In deze aflevering de transcripten van twee brieven bestemd voor de geneesheer-directeur van het Rijks Krankzinnigengesticht in Medemblik, benevens een afschrift van het eerste deel van het aldaar ingevulde registratieformulier.

Lees verder Gerrit II Hofmans (42)

Gerrit II Hofmans (40)

Den Haag

Vecordia

Na de uitspraak – ontslag van rechtsvervolging – diende bepaald worden wat er verder met Gerrit moest gebeuren. Kon hij in vrijheid gesteld worden of waren er redenen om hem voor kortere of langere tijd op te sluiten in een krankzinnigengesticht? Voor dat laatste was een machtiging van de rechtbank vereist. Vermoedelijk moeten we de gesprekken die Le Rütte met Gerrit en met Henk heeft gevoerd,* tegen deze achtergrond zien, maar de precieze gang van zaken is mij (nog) niet duidelijk.

Lees verder Gerrit II Hofmans (40)

Gerrit II Hofmans (39)

Den Haag

Patiënts voorleven

Gerrit werd op 19 maart 1894 opgenomen in het Haagse Geneeskundig Gesticht voor krankzinnigen, alwaar door twee psychiaters werd vastgesteld dat hij ‘lijdende aan krankzinnigheid’ was. Na de uitspraak van de kantonrechter voerde een andere psychiater – Dr L. le Rütte1 – een aantal gesprekken met Gerrit en daarnaast met zijn zoon Henk. Een afschrift van de aantekeningen van Le Rütte is bewaard gebleven.

Lees verder Gerrit II Hofmans (39)