Gerrit II Hofmans (30)

Amsterdam

Drie brieven aan de Minister van Koloniën

Op 6 juli 1887 stuurde Gerrit een brief aan de Minister van Koloniën, J.P. Sprenger van Eyk.
De brief zelf heb ik (nog) niet opgespoord, maar het antwoord van de minister is bewaard gebleven.

DE MINISTER VAN KOLONIËN,
Gelezen een request van G.A.P. Hofmans, dd. Amsterdam 6 Juli 1887, houdende verzoek om voor Gouvernementsrekening een door hem uitgevonden middel tegen epidemiologische ziekten in Nederlandsch-Indië te doen toepassen;
Heeft goedgevonden: aan den adressant, bij uittreksel dezer, te kennen te geven dat van zijne diensten geen gebruik kan worden gemaakt.
’s-Gravenhage den 13 Juli 1887.
De Minister van Koloniën,
[volgt handtekening minister].
Aan
den Heer G.A.P. Hofmans
te
Amsterdam

Tweeënhalf jaar later benaderde Gerrit de Minister opnieuw – dat was inmiddels L.W.C. Keuchenius –, deze keer met het voorstel om hem tot Hoofd-Inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht in Nederlandsch-Indië te benoemen.
Van deze brief is een afschrift bewaard gebleven.

Aan
Zijne Exellentie den Minister van Koloniën
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen. G.A.P. Hofmans.
uitoefenaar der Massage te Amsterdam Tesselschadestraat 3.
dat hij overtuigd is dat de thans in Ned. Indie gevolgde geneeswijze van besmettelijke ziekten in het algemeen, geheel verkeerd is
dat hij volgens zijne vast overtuiging en ondervinding in staat is de heerschende epidemiën als Berri-berri, Cholera, Typhus, Diphteritis, Pokken, Roodvonk enz, geheel tot staan te brengen, door de niet besmette personen te vrijwaren tegen genoemde ziekten.
dat hij aanneemt in elken plaats van Ned Indie, in den tijd van 6 à 8 weken iedere epidemie totaal uitteroeijen of de uitbreiding tot staan te brengen
dat hij zich aanbied het hiervoor genoemde, in het belang van den Ned. Staat, uittevoeren onder de volgende voorwaarden
1e dat hij worde benoemd in den rang van Hoofd-Inspecteur van het Ned-Geneesk. Staatstoezicht in Ned. Indie
2e dat hem worde toegevoegd als Assistent en Secretaris, een dienstdoend geneesheer.
3e dat hem worde uitbetaald voor schade overtocht, uitrusting enz een som van ƒ 25.000
4e dat hem per maand worde uitgekeerd als salaris ƒ 3000.–
5e dat bij zijn eventueel overlijen in Staatsdienst aan zijne echtgenoote een pensioen worde uitgekeerd volgens den rang, waarin hij op dat tijdstip den lande dient
6e dat hij zich verbindt voor den tijd van twee jaar ingaande met den dag van inscheping.                                    ’t welk doende
Amsterdam den [niet ingevuld]

En ook op deze brief werd door de Minister geantwoord:

DE MINISTER VAN KOLONIËN,
Gelezen:
a. een adres, dd. Amsterdam 3 Januari 1890 van den Heer G.A.P. Hofmans, waarbij hij verzoekt om te worden benoemd tot Hoofd Inspecteur van het Nederlandsch Geneeskundig Staatstoezicht in Nederlandsch-Indië op door hem aangegeven voorwaarden.
b. enz.
Heeft goedgevonden:
aan den adressant met terugzending der bijlage van zijn adres bij uittreksel dezer, te kennen te geven dat aan zijn verzoek niet kan worden voldaan.
’s-Gravenhage den 6 Februari 1890.
De Minister van Koloniën,
[volgt handtekening minister].
Aan
den Heer G.A.P. Hofmans
te
Amsterdam

Later in 1890 heeft de Minister – op dat moment Æneas Mackay – kennelijk nog een derde brief van Gerrit ontvangen, zoals blijkt uit  een aantekening in zijn militaire dossier.

Stamboek GAP Hofmans - Hoofd-Inspecteur
Afgewezen verzoek als te worden benoemd tot Hoofd-Inspecteur van het Ned geneesk Staatstoezicht in N.I.
1/4-90 N57
Verzoekt dat onverwijld geeindigd wordt met de toepassing van electriciteit bij beri-berilijden.
Exh. 8/26-90, no 29, ng no 7611.–

Beri-beri was destijds een ernstige ziekte, waarmee Gerrit ongetwijfeld te maken heeft gehad in zijn Indische jaren.

[27 februari 2019]

Vervolg.

Naar Inhoud.

2 gedachten over “Gerrit II Hofmans (30)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: