Gerrit II Hofmans (37)

Zutphen, Den Haag

Op weg naar het einde

Gerrit keerde in augustus 1893 terug naar Amsterdam, maar in de loop van december werd hem daar, ondanks al zijn grootspraak, de grond te heet onder de voeten. Het lijkt aannemelijk dat het uitvoerige artikel over zijn reilen en zeilen in het maandblad van de Vereeniging tegen de Kwakzalverij hierbij een rol heeft gespeeld. Op 11 januari 1894 nam hij de wijk naar Zutphen.

In Zutphen nam Gerrit zijn intrek in hotel ‘de Keizerskroon’ in de Waterstraat.* Hij zag af van adverteren in de plaatselijke krant, maar liet een circulaire drukken. Een exemplaar daarvan bevindt zich in zijn nalatenschap.

1894.01.XX - Advertentie-Zutphen

Het werd geen succes en op 1 februari vertrok hij alweer. Richting Antwerpen volgens het Zutphens bevolkingsregister, maar zo ver kwam hij niet; hij belandde opnieuw in Den Haag. Daar vestigde hij zich, blijkens een drietal advertenties in het Dagblad voor Zuid-Holland en ’s Gravenhage, in Hotel Passage, waar hij spreekuur hield van 12 tot 3 uur.

1894.02.06 Dagblad Zuid-Holland & 's-Gravenhage
Dagblad voor Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage van 26 februari 1894.

Zijn activiteiten waren van korte duur. Op 8 maart 1894 stond Gerrit opnieuw voor de kantonrechter. De zaak trok veel aandacht en er werd uitvoerig over bericht. Het volgende stuk verscheen in het aprilnummer van het maandblad van de Vereeniging tegen Kwakzalverij.

Voor het kantongerecht te ’s Gravenhage had zich 8 maart jl. te verantwoorden de gewezen hospitaalsoldaat en schoenmaker G.A.P. Hofmans, zich noemende dr. G.A. Hofmans, arts, ter zake:
1o. dat hij in de maand februari jl., zonder daartoe gerechtigd of bevoegd te zijn, de geneeskunde heeft uitgeoefend door personen onder zijne behandeling te nemen en hun raad te verschaffen, en
2o. wegens het in het openbaar aankondigen in het Dagblad [voor Zuid-Holland en ’s Gravenhage] van de volgende annonce:
“Dr. G. A. Hofmans, arts, massage, orthopaedist, geeft bij deze te kennen, dat hij zich te ’s Gravenhage gevestigd heeft, hotel Passage. Spreekuur van 12–3. Zijn leerstelsel is, ieder huisgezin te vrijwaren niet alleen voor gewone, maar ook voor alle besmettelijke ziekten. Herstelling voor enkele onherstelbaar verklaarde ziekten (in origineel gespatieerd). Consult ƒ 5.”

Door de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht was de aandacht der politie op Hofmans gevestigd, onder overlegging tevens van een verklaring dat de naam van deze persoon niet voorkwam onder de namen van hen, bevoegd tot het uitoefenen der geneeskunde hier te lande.
Een inspecteur van politie had zich daarop tot den z.g. dokter in diens hotel begeven, eene ziekte voorgewend, en “de dokter” had hem van raad gediend; o. a. had hij gezegd dat de stem van den patiënt niet uit diens borst, maar uit den rug kwam; maar dit kon hij spoedig verhelpen.
Een rechercheur was met een gezond kind den “dokter” komen raadplegen. Hofmans had het kind doen uitkleden, overal betast en gezegd dat het kind er slecht aan toe was, en dat het hoogstens nog slechts een paar jaar had kunnen leven, indien men niet bij hem was gekomen, aangezien de verschijnselen van tering zich reeds bij de kleine voordeden. Hij nam aan het kind dagelijks te komen bezoeken. Ieder bezoek kostte het bagatel van 5 gulden.

Tegenover de vinnige aanmerkingen van den beklaagde op het gedrag der beide politiemannen, – den een noemde hij een uitstekend komiek, den ander een goed kindermeisje – werd door den ambtenaar van het O.M. hulde gebracht aan de politie voor haar optreden in deze zaak, waardoor goedgelovige mensen niet de dupe waren geworden van de verkeerde handelwijze van beklaagde.
Hij wees op het ernstige van de door beklaagde gepleegde feiten en vorderde diens veroordeling tot 2 geldboeten, ieder van ƒ 200, subsidiair 40 dagen hechtenis.

De beklaagde had op zijn veroordeling heel wat aan te merken.
Hij stelt zich o.a. voor de persoon te zijn, die geroepen is de wereld van alle ziekten te bevrijden en dit moet doen. Hij was ook z.i. de man, aan wie doktoren hun diploma moesten vragen, en volgens zijn zeggen waren alle doktoren “anarchisten”, omdat zij aan hem geen raad vroegen. Niemand toch was knapper in de geneeskunde dan hij. Meer dergelijke praatjes voerde beklaagde tot zijne verdediging aan.

Bij het verlaten van de zaal, die geheel gevuld was met toehoorders – die vaak moeite hadden hun lachen te weerhouden – riep hij theatraal uit: “Hofmans, Hofmans, de grootste, beroemdste man ter wereld, wat is er van u geworden? Is dit de eer door Nederland u toebedacht?”

De beklaagde is 52 jaar oud en gaat als heer gekleed.

__________
* Het hotel is op 14 oktober 1944 verwoest bij een geallieerd bombardement, bedoeld om de spoorbrug over de IJssel te vernietigen.

[15 april 2020]

Vervolg.

Naar Inhoud.

 

 

 

3 gedachten over “Gerrit II Hofmans (37)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: