Gerrit II Hofmans (7)

Harderwijk – Rotterdam – Batavia

Naar Indië

Na de homologatie op 10 april 1867 was het faillissement geëindigd en was Gerrit ‘vrij man’; hij kon in principe opnieuw beginnen. Het lijkt er echter op dat hij niet meer aan de slag kwam. Voor de tweede keer een schoenmakerij overnemen was financieel waarschijnlijk onhaalbaar, en voor een dienstverband bij een andere schoenmaker zal hij zich wel te goed hebben gevonden.

Het volgende wat we weten, is dat Gerrit zich op 25 april 1868 aanmeldde ‘als soldaat voor zes jaren bij de koloniale troepen ingaande met den dag van inscheping.’ Hij ontving bij die gelegenheid ƒ 200 handgeld. Naar zijn motieven kunnen we slechts gissen. In ieder geval zijn uit zijn diensttijd als gewoon soldaat bij het Tweede Regiment Infanterie geen bijzonderheden bekend, waardoor hij extra gekwalificeerd zou zijn voor een militaire carrière. Dat een getrouwd man zich aanmeldde voor de koloniale reserve was overigens zeer uitzonderlijk en in het stamboek staat expliciet aangetekend dat hij had dienst genomen met toestemming van zijn vrouw.

Stamboek GAP Hofmans - detail
Detail uit Gerrits inschrijving in het stamboek.

Op 28 april kwam Gerrit aan bij het Koloniaal Werfdepot in Harderwijk – ook wel bekend als ‘het riool van Europa’. We mogen hopen dat hij vóór die tijd zijn handgeld heeft afgedragen aan Clasien.
In Harderwijk onderging Gerrit de gebruikelijke basistraining en op 30 mei werd hij per trein overgebracht naar Rotterdam om van daaruit – samen met 149 lotgenoten – te worden getransporteerd naar Nederlandsch-Indië.

1868.05.31 nrct
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 31 mei 1868.
Fregat Jason
De Jason, aquarel van Jacob Spin in het Maritiem Museum Rotterdam.

Jammer genoeg zijn de scheepsjournaals van de Jason niet bewaard gebleven, zodat we niet precies zijn ingelicht over het verloop van de reis, maar er zijn voldoende andere bronnen om ons een algemeen beeld te geven.

[Deel onder constructie]

De reis verliep voorspoedig en de Jason arriveerde op 4 september 1868 in Batavia.

1868.09.05 java-bode
Java-bode van 5 september 1868.

Het Indische avontuur was begonnen…

[20 maart 2018 / 26 juni 2020]

Vervolg.

Naar Inhoud.

Eén gedachte over “Gerrit II Hofmans (7)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: