Gerrit II Hofmans (51)

Den Haag – Amsterdam

Gerrit en de VtdK (3)

Zoals Gerrit in 1881, na drie veroordelingen, de wijk had genomen uit Rotterdam, zo vertrok hij in 1892, na drie veroordelingen, met stille trom uit Amsterdam. Hij vestigde zich in Den Haag, Laan 34 (later Spuistraat 64). En net zomin als hij in 1881 in zijn nieuwe woonplaats zijn licht onder de korenmaat had geplaatst, deed hij dat nu. In augustus verscheen al de eerste advertentie:

1892.05.15 Vaderland
Het Vaderland van 9 augustus 1892. Op dezelfde dag verscheen een identieke advertentie in het Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage.

De lokale pers was hem kennelijk welgezind: in de redactionele kolommen van het Dagblad voor Zuid-Holland en ’s-Gravenhage verscheen eerst een aankondiging van Gerrits vestiging en tien dagen later nog eens een bericht over Gerrits wonderkunsten.

1892.08.10 Dagblad Zuid-Holland & 's-Gravenhage
Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage van 10 augustus 1892.
1892.08.20 Dagblad Zuid-Holland & 's-Gravenhage
Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage van 20 augustus 1892. Het bericht werd overgenomen door diverse andere dagbladen.*

Gerrit woonde en werkte bijna een geheel jaar in Den Haag, maar maakte in die periode ook geregeld uitstapjes naar Amsterdam, zoals blijkt uit de volgende advertentie:

1893.03.05 Handelsblad
Algemeen Handelsblad van 5 maart 1893.

Al die tijd liet Justitie hem ongemoeid, al die tijd lezen we niets over hem in het maandblad van de VtdK.

In augustus 1893 keerde Gerrit ‘definitief’ terug naar Amsterdam en ook deze terugkeer liet hij niet onopgemerkt voorbijgaan. Allereerst plaatste hij een advertentie* in het Algemeen Handelsblad van 22 augustus 1893, met daarin de volgende uitdagende alinea:

De Heeren Ambtenaren van verschillende Gerechtshoven, die zeer veel last en moeite van den ondergetekende genoten hebben en nog krijgen zullen, betalen maar de helft van het gewone Consult.

Twee weken later verscheen de volgende advertentie* in het Nieuws van den Dag:

1893.09.05 Nieuws vd Dag
Nieuws van den Dag van 5 september 1893. Dezelfde advertentie zal ook in andere dagbladen zijn geplaatst.

Het was met deze advertentie, dat Gerrit zijn ondergang inluidde. In oktober verscheen in de rubriek Correspondentie van het Maandblad van de VtdK de volgende reactie op een vraag van HdVvS te ’s-Gravenhage:

MtdK 1893.10 (detail)
Maandblad VdtK van 15 september 1893.

De redactie hield woord, al werd het uiteindelijk het decembernummer. De VdtK toonde zich met dit tamelijk uitvoerige artikel (zie aflevering 36) redelijk goed geïnformeerd, al waren de recentere rechtszaken van 1891-1892 en Gerrits verblijf in Den Haag kennelijk aan de aandacht van de redactie ontsnapt.

Niet duidelijk is of deze publicatie voor het Geneeskundig Staatstoezicht of Justitie aanleiding is geweest om eindelijk iets te ondernemen. Er is een vage aanwijzing dat Gerrit begin 1894 voor de kantonrechter heeft gestaan, maar de desbetreffende archieven zijn niet bewaard gebleven en in de dagbladen heb ik hierover verder niets kunnen vinden.

Gerrit zelf trok in ieder geval zijn conclusies: hij verliet Amsterdam hals over kop en vestigde zich deze keer in Zutphen.

__________
* Eerder opgenomen in aflevering 35.

[19 juni 2020]

Vorige aflevering.
Vervolg.

Inhoud.

 

 

 

2 gedachten over “Gerrit II Hofmans (51)”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: